Sawubona är ett Great Place To Work

Det är med stor ödmjukhet och glädje som vi idag kan meddela att Sawubona IT har blivit certifierad som ett Great Place To Work!

”En utmärkt arbetsplats är en där man LITAR på människorna man arbetar för, känner STOLTHET för det man gör och TRIVS med människorna man jobbar tillsammans med.”

I Great Place To Work medarbetarundersökning har vi fått inte bara höga, utan skyhöga poäng i utvärdering av de olika områden För att uppnå certifieringsstatus krävs minst 70% positiva svar i undersökningen, våra medarbetare svarade så här:

🌟 100% av medarbetarna anser att Sawubona IT sammantaget är en mycket bra arbetsplats!

🌟 99% Tillit till ledarskapet – trovärdighet, respekt, rättvisa

🌟 99% Stolthet

🌟 100% Kamratskap – trivsel med kollegor

Trovärdighet– mäter till vilken grad medarbetarna uppfattar ledningens trovärdighet genom att bedöma hur ledningen kommunicerar, deras kompetens och hur konsekvent de arbetar mot visionen.

Respekt – mäter till vilken grad medarbetarna känner att de är respekterade av ledningen, genom att bedöma vilket stöd de får, hur samverkan mellan ledningen och medarbetarna fungerar samt hur ledningen agerar för att visa omsorg för sina medarbetare.

Rättvisa – mäter till vilken grad som medarbetarna känner att de är likvärdigt behandlade av ledningen, att ledningen är objektiv samt om medarbetarna upplever att de blir rättvist behandlade på arbetsplatsen.

Stolthet – mäter medarbetarnas känsla av stolthet i arbetet genom att bedöma deras uppfattning om det egna arbetet, arbetslaget och organisationen.

Kamratskap – mäter medarbetarnas upplevelse av kamratskap på arbetsplatsen genom att bedöma graden av förtrolighet, gemenskap och vänlighet på arbetsplatsen

Hur står vi oss i förhållande till andra arbetsplatser? frågade en av våra medarbetare.

Det kan vi svara på nu. Sawubona IT ligger 7% högre än de små företag som är utsedda till top-15-bästa arbetsplatser i Sverige 2021, och 12% högre än IT-konsultbranschen generellt.

Vad skulle då göra Sawubona ännu bättre? Jo, att vi blir några fler i vårt härliga gäng såklart!

✧ Vill du bli del av något fantastiskt? Kom och jobba med oss! ✧

Kontakta oss! Vi svarar inom 24 timmar.

    Bifoga CV
    (pdf, doc, docx. xls)    Denna sida skyddas av reCAPTCHA och Googles Privacy Policy och Terms of Service gäller.