Vi ser Dig!

Sawubona är en hälsningsfras på Zulu och betyder “vi ser dig”. Men den egentliga betydelsen är mycket större än så. Sawubona är en inbjudan till ett möte mellan människor där vi kommunicerar, utforskar, hjälper varandra. I vårt företag utgör medarbetarna kärnan av vår verksamhet, verksamheten byggs upp av varje individ som är en del av gruppen, och vår målsättning är att varje individ ska känna sig sedd och lyssnad till och få sin fulla potential utforskad och bekräftad. Vi lever både som unika individer och som delar av grupper och sammanhang och vi möts med våra erfarenheter, behov och intressen, med värdefulla och olika perspektiv. Med bakgrund av den djupa betydelsen av att bli sedd som helhet i mötet mellan människor, mellan medarbetare, kunder och leverantörer, har vi valt Sawubona IT som namn på vårt företag.

Vi är specialister inom systemutveckling, projektledning och data & analytics

Sawubona IT är ett familjärt företag med en personlig atmosfär där vi sätter medarbetarens behov och önskemål i fokus. Vår framgång bygger på det fantastiska arbete våra konsulter gör hos våra kunder.

Vi verkar inom en kunskapsintensiv bransch och tror på det livslånga lärandet. Vi vill att Sawubona IT ska erbjuda den bästa plattformen för vidareutveckling inom sitt område. Genom en nära dialog med våra medarbetare är vår målsättning alltid att kunna erbjuda det bästa uppdraget för varje individ. Vi arbetar hårt för att hitta det uppdrag som matchar respektive medarbetares önskemål och behov utifrån livssituation, erfarenheter och kompetensutveckling.

På Sawubona IT värderar vi vår trivsel och gemenskap högt. Atmosfären beskrivs av våra medarbetare som öppen, omtänksam och välkomnande. Vi är mycket stolta över den fantastiskt fina utmärkelsen vi har fått som ett Great Place to Work, där hela 100% av medarbetarna anser att Sawubona är en utmärkt arbetsplats.

Möt Linda och Henrik

Med våra samlade erfarenheter från både konsult- och bemanningsbranschen, i stora internationella bolag såväl som mindre koncerner, där vi har innehaft ledande roller och jobbat i många år med konsultförsäljning, har vi plockat russinen ur kakan och i Sawubona, skapat det som vi tycker är det bästa ur dessa världar.

Linda och Henrik har jobbat tillsammans i många år. Redan från start kände vi en match med gemensamma värderingar och samsyn på hur vi ville driva en verksamhet utifrån det personliga fokuset på individen i ett familjärt sammanhang. Henriks passion för försäljning, kombinerat med hans mångåriga erfarenhet och kunskap inom området, kompletterat med min bakgrund och styrka i att driva verksamheten framåt med det löpande operativa och tillväxten med rekryteringen är en naturlig uppdelning vi har i vårt arbete. Samtidigt som vi jobbar mycket tätt tillsammans i de flesta frågor, strategiskt såväl som dagligt operativt. Det ger trygghet, styrka och arbetsglädje att alltid finns där för varandra.

Vi vill i Sawubona erbjuda våra medarbetare den bästa tillvaron i ett litet sammanhang. Vi ser oss som coacher snarare än chefer och det allra roligaste med vårt jobb är dialogen med våra anställda. Vi vill hjälpa dem i att utvecklas, trivas och frodas, i det lilla sammanhanget på Sawubona kombinerat med tillvaron i uppdraget ute hos kund.

Vi vill skapa gemenskap och arbetsglädje för våra medarbetare som är kunskapstörstande specialister med ständig utveckling i moderna tekniska miljöer. Det är våra medarbetare som utgör kärnan och grunden till vår verksamhet och det är genom våra medarbetare som företaget skapas och definieras. Därför blir det extra glädjande när företaget tilldelas utmärkelsen Great Place To Work, utifrån våra medarbetares åsikter.

Varför Sawubona?

Susan David från Harvard beskriver i sitt TED-talk innebörden av ordet Sawubona. Vi kände direkt att hennes beskrivning av det sydafrikanska uttrycket fångar essensen i vår värdegrund och därmed var valet av företagsnamn självklart. Här är ett utdrag ur hennes tal:

In South Africa, where I come from, ”sawubona” is the Zulu word for ”hello.” There’s a beautiful and powerful intention behind the word because ”sawubona” literally translated means, ”I see you, and by seeing you, I bring you into being.” So beautiful, imagine being greeted like that. But what does it take in the way we see ourselves? Our thoughts, our emotions and our stories that help us to thrive in an increasingly complex and fraught world? 

In my research, when I looked at what helps people to bring the best of themselves to work, I found a powerful key contributor: individualized consideration. When people are allowed to feel their emotional truth, engagement, creativity and innovation flourish in the organization. Diversity isn’t just people, it’s also what’s inside people. Including diversity of emotion. The most agile, resilient individuals, teams, organizations, families, communities are built on an openness to the normal human emotions. It’s this that allows us to say, ”What is my emotion telling me?” ”Which action will bring me towards my values?” ”Which will take me away from my values?” Emotional agility is the ability to be with your emotions with curiosity, compassion, and especially the courage to take values-connected steps.

Ett ledarskap i linje med vår filosofi

Vi tror på ett coachande och inspirerande ledarskap, i linje med vår filosofi ”vi ser dig”, och hämtar inspiration bl a från Dale Carnegie. Vi har även ett aktivt samarbete med Dale Carnegie för egen personlig utveckling.

Vårt ledarskap har en stor betydelse och fyller en viktig funktion för att skapa en arbetsplats där våra medarbetar känner att de kan ta initiativ, ansvar och själva driver utveckling och resultat. 

Ledarskap för oss handlar om att:

 • ge uppriktig uppskattning, bekräftelse och erkännande
 • vara pålitliga, vara sanna och trovärdiga mot andra, mot våra övertygelser och principer
 • skapa en trygg miljö för våra medarbetare där man känner sig accepterad och respekterad
 • lyssna på medarbetare och värdesätter deras insatser och respekterar deras åsikter
 • vara ödmjuk och erkänner när vi har fel

Kort om oss

 • 18 medarbetare

 • Grundat 2017

 • Stockholmsbaserat

 • 25 milj i omsättning (2022)

 • Great Place To Work 2021, 2022 och 2023

 • 100% av medarbetarna anser att Sawubona är en utmärkt arbetsplats

 • DI Gasell 2022

Kontakta oss! Vi svarar inom 24 timmar.

  Bifoga CV
  (pdf, doc, docx. xls)  Denna sida skyddas av reCAPTCHA och Googles Privacy Policy och Terms of Service gäller.