IT-bolaget som ser dig

Sawubona betyder ”jag ser Dig”. Vår värdegrund präglas av att våra konsulter är företagets största tillgång. Sawubona IT är ett familjärt företag med en personlig atmosfär där vi sätter medarbetarens behov och önskemål i fokus. Vi är verksamma inom systemutveckling, projektledning och business intelligence. Utifrån vår långa erfarenhet i branschen har vi en gedigen förståelse för konsultmarknaden samt ett omfattande kontaktnät som täcker hela Stockholm. Med Sawubona IT bygger vi det moderna konsultbolaget. Följ med på vår resa!

Systemutveckling

Business Intelligence

IT projektledning

Vi utvecklar med de senaste teknikerna och levererar inom hela kedjan från backend till frontend, gärna med en nära koppling till databaser.

Inom Business Intelligence och datawarehousing hjälper vi kunder att strukturera, analysera och visualisera data för att fatta rätt beslut för sin verksamhet.

Med lång erfarenhet och gedigen kunskap hjälper vi kunder att planera och realisera sina IT-projekt. Vi tillhandahåller tjänster inom teknisk projektledning, arkitektur och kravställning.

Systemutveckling

Vi utvecklar med de senaste teknikerna och levererar inom hela kedjan från backend till frontend, gärna med en nära koppling till databaser.

Business Intelligence

Inom Business Intelligence och datawarehousing hjälper vi kunder att strukturera, analysera och visualisera data för att fatta rätt beslut för sin verksamhet.

IT projektledning

Med lång erfarenhet och gedigen kunskap hjälper vi kunder att planera och realisera sina IT-projekt. Vi tillhandahåller tjänster inom teknisk projektledning, arkitektur och kravställning.

Våra kunder

Våra kunder finns i alla branscher och inget företag är för stort eller för litet för oss.

Gemensamt för våra kunder är att deras verksamheter är starkt beroende av IT. Deras utmaningar är nya tekniker, en värld med snabba förändringar, krav på att få ut mer för varje investerad krona, nya lagkrav och IT-säkerhet. Vi når ut till våra kunder genom vårt breda nätverk. Framförallt bygger vår framgång på det fantastiska arbete våra konsulter gör hos våra kunder vilket leder till nya samarbeten och ett växande nätverk.

Sawubona är en hälsningsfras på Zulu och betyder “jag ser dig”. Men den egentliga betydelsen är mycket större än så. Sawubona är en inbjudan till ett möte mellan människor där vi kommunicerar, utforskar, hjälper varandra. I vårt företag utgör medarbetarna kärnan av vår verksamhet, verksamheten byggs upp av varje individ som är en del av gruppen, och vår målsättning är att varje individ ska känna sig sedd och lyssnad till och få sin fulla potential utforskad och bekräftad. Vi lever både som unika individer och som delar av grupper och sammanhang och vi möts med våra erfarenheter, behov och intressen, med värdefulla och olika perspektiv. Med bakgrund av den djupa betydelsen av att bli sedd som helhet i mötet mellan människor, mellan medarbetare, kunder och leverantörer, har vi valt Sawubona IT som namn på vårt företag.

Internet
of
Things

Sawubona IT är en oberoende aktör inom IoT. Vi har kompetens och erfarenhet av att designa, kravställa, utveckla och kvalitetssäkra IoT-tjänsteplattformar. Ledande i detta arbete hos oss är Peter Waher. Peter är verksam inom internationella standardiseringsorgan så som IEEE DASH. Han är även författare till antal böcker. Exempel på områden inom IoT där vi är verksamma:

Harmonisering – Att knyta ihop saker och system som kommunicerar med olika protokoll.

Interoperabilitet – Skapa interoperabla miljöer för utbyte av realtidsinformation från saker och styrning av ställdon.

IoT Discovery – Ta fram infrastruktur som underlättar identifiering av saker som kan vara till nytta i enlighet med krav och önskemål från frågeställaren.

Provisionering & Säkerhet – Att hjälpa saker med beslutsstöd, så att beslut alltid fattas i enlighet med ägarens krav.

Ekonomisk återkoppling – Skapa infrastruktur med integrerad stöd vilket ger en öppen marknad och möjlighet till ekonomisk återkoppling för de som låter tjänsteleverantörer nyttja deras saker.

Peter Waher

IoT-expert

Internet
of
Things

Sawubona IT är en oberoende aktör inom IoT. Vi har kompetens och erfarenhet av att designa, kravställa, utveckla och kvalitetssäkra IoT-tjänsteplattformar. Ledande i detta arbete hos oss är Peter Waher. Peter är verksam inom internationella standardiseringsorgan så som IEEE DASH. Han är även författare till antal böcker. Exempel på områden inom IoT där vi är verksamma:

Harmonisering – Att knyta ihop saker och system som kommunicerar med olika protokoll.

Interoperabilitet – Skapa interoperabla miljöer för utbyte av realtidsinformation från saker och styrning av ställdon.

IoT Discovery – Ta fram infrastruktur som underlättar identifiering av saker som kan vara till nytta i enlighet med krav och önskemål från frågeställaren.

Provisionering & Säkerhet – Att hjälpa saker med beslutsstöd, så att beslut alltid fattas i enlighet med ägarens krav.

Ekonomisk återkoppling – Skapa infrastruktur med integrerad stöd vilket ger en öppen marknad och möjlighet till ekonomisk återkoppling för de som låter tjänsteleverantörer nyttja deras saker.

Peter Waher

IoT-expert

Tips på läsning nu i sommar – Mastering Internet of Things !

”Mastering Internet of Things” är skriven av vår konsult Peter Waher. Mastering of Internet går igenom grunderna för IoT  och Smart Cities. Du kommer att lära dig vilka tekniker och protokoll som används inom IoT, deras egenskaper, och vilka säkerhetsrisker som finns kopplat till dessa. Du får också praktiska exempel på hur du kan använda dem. Den här boken fokuserar på att skapa applikationer och tjänster för IoT. Efter att du läst boken kommer du behärska och kunna skapa lösningar för öppna, driftskompatibla och säkra IoT-nätverk veta hur man skyddar användarnas integritet och deras data. Vill du lära dig mer och läsa boken? Hör av dig dig till oss för ett exemplar!

Ny medarbetare – Sawubona Anna!

Vi hälsar Anna välkommen till Sawubona och gratulerar till nytt uppdrag som Teamlead och Kravanalytiker. Anna har arbetat i över 20 år inom IT, hon har till större delen arbetat som kravanalytiker och projektledare. Hon har drivit projekt av olika karaktär, komplexitet och storlek. Projekten har ofta haft en bakgrund i att öka digitaliseringen hos kunderna och uppdragen har bl.a. handlat om e-hälsa, e-handelsystemutveckling, analys, kravställning och utveckling.

Max Tegmark på Stockholm City Conference

Vi var några från Sawubona för att lyssna på Proffessor Max Tegmark som har varit på besök i Stockholm. “Att vara människa i den Artificiella Intelligensens tid” har sina utmaningar, anser Max. Och att höra honom berätta om detta med ett brutet ben i paket, trasslandes med kryckor, en alltför låg stol mm, kändes det inte svårt att hålla med. Att även AI kan ge oss människor ett och annat att tänka på gick tydligt fram. Mycket trevlig kväll!

Tack till alla medarbetare och kunder som gjort detta första år för Sawubona IT till en framgång!

Vi kan med stor ödmjukhet se tillbaka på ett framgångsrikt första verksamhetsår. Vår verksamhet är people-business och vi känner en enorm glädje att få jobba tillsammans med så kompetenta, drivna och härliga människor. Denna passion för teknik och utveckling, att ständigt lära sig något nytt, att bidra i sammanhang där man känner att man får göra skillnad, det är drivkraften som vi vill att Sawubona ska representera. För oss är det av största prioritet att bygga ett företag där våra medarbetare trivs och frodas, utvecklas och känner sig sedda och hörda. Med möjlighet att utveckla sin fulla potential utifrån det individuella perspektivet. Våra medarbetare gör uppskattade och viktiga insatser i utmanande uppdrag, ofta nära ny teknik och innovation. Vårt nätverk av kunder spänner över i princip alla branscher, och kunder som vi specifikt har levererat till under detta första år är verksamma inom telecom, offentlig sektor, spel, media, retail, transport, jordbruk, bank och försäkring. Nu ser vi framemot 2019 och att ta Sawubona till nästa nivå, med fortsatta framgångar för Sawubona och dess medarbetare.Vilka lärdomar tar vi med oss från detta första året? Våga utmana dig själv! Det kanske inte blir precis som du föreställt dig. Utan ibland kanske till

Julfest på Artipelag med Cirkus Cirkör

Nu nalkas julen och det vill vi fira med anställda och respektive! Det blev en mycket lyckad kväll med en fantastisk föreställning av Cirkus Cirkör och vad kul att vi få träffa alla för att äta julbord på Artipelag!

Tips på läsning nu i sommar – Mastering Internet of Things !

”Mastering Internet of Things” är skriven av vår konsult Peter Waher. Mastering of Internet går igenom grunderna för IoT  och Smart Cities. Du kommer att lära dig vilka tekniker och protokoll som används inom IoT, deras egenskaper, och vilka säkerhetsrisker som finns kopplat till dessa. Du får också praktiska exempel på hur du kan använda dem. Den här boken fokuserar på att skapa applikationer och tjänster för IoT. Efter att du läst boken kommer du behärska och kunna skapa lösningar för öppna, driftskompatibla och säkra IoT-nätverk veta hur man skyddar användarnas integritet och deras data. Vill du lära dig mer och läsa boken? Hör av dig dig till oss för ett exemplar!

Ny medarbetare – Sawubona Anna!

Vi hälsar Anna välkommen till Sawubona och gratulerar till nytt uppdrag som Teamlead och Kravanalytiker. Anna har arbetat i över 20 år inom IT, hon har till större delen arbetat som kravanalytiker och projektledare. Hon har drivit projekt av olika karaktär, komplexitet och storlek. Projekten har ofta haft en bakgrund i att öka digitaliseringen hos kunderna och uppdragen har bl.a. handlat om e-hälsa, e-handelsystemutveckling, analys, kravställning och utveckling.

Max Tegmark på Stockholm City Conference

Vi var några från Sawubona för att lyssna på Proffessor Max Tegmark som har varit på besök i Stockholm. “Att vara människa i den Artificiella Intelligensens tid” har sina utmaningar, anser Max. Och att höra honom berätta om detta med ett brutet ben i paket, trasslandes med kryckor, en alltför låg stol mm, kändes det inte svårt att hålla med. Att även AI kan ge oss människor ett och annat att tänka på gick tydligt fram. Mycket trevlig kväll!

Tack till alla medarbetare och kunder som gjort detta första år för Sawubona IT till en framgång!

Vi kan med stor ödmjukhet se tillbaka på ett framgångsrikt första verksamhetsår. Vår verksamhet är people-business och vi känner en enorm glädje att få jobba tillsammans med så kompetenta, drivna och härliga människor. Denna passion för teknik och utveckling, att ständigt lära sig något nytt, att bidra i sammanhang där man känner att man får göra skillnad, det är drivkraften som vi vill att Sawubona ska representera. För oss är det av största prioritet att bygga ett företag där våra medarbetare trivs och frodas, utvecklas och känner sig sedda och hörda. Med möjlighet att utveckla sin fulla potential utifrån det individuella perspektivet. Våra medarbetare gör uppskattade och viktiga insatser i utmanande uppdrag, ofta nära ny teknik och innovation. Vårt nätverk av kunder spänner över i princip alla branscher, och kunder som vi specifikt har levererat till under detta första år är verksamma inom telecom, offentlig sektor, spel, media, retail, transport, jordbruk, bank och försäkring. Nu ser vi framemot 2019 och att ta Sawubona till nästa nivå, med fortsatta framgångar för Sawubona och dess medarbetare.Vilka lärdomar tar vi med oss från detta första året? Våga utmana dig själv! Det kanske inte blir precis som du föreställt dig. Utan ibland kanske till

Julfest på Artipelag med Cirkus Cirkör

Nu nalkas julen och det vill vi fira med anställda och respektive! Det blev en mycket lyckad kväll med en fantastisk föreställning av Cirkus Cirkör och vad kul att vi få träffa alla för att äta julbord på Artipelag!

Höjdarkväll på Klättercenter

Vi hade en riktig höjdarkväll på klättercentret på Telefonplan idag! Jätteroligt tyckte alla som var där. Det gav mersmak och vi kommer definitivt tillbaka!

Tips på läsning nu i sommar – Mastering Internet of Things !

”Mastering Internet of Things” är skriven av vår konsult Peter Waher. Mastering of Internet går igenom grunderna för IoT  och Smart Cities. Du kommer att lära dig vilka tekniker och protokoll som används inom IoT, deras egenskaper, och vilka säkerhetsrisker som finns kopplat till dessa. Du får också praktiska exempel på hur du kan använda dem. Den här boken fokuserar på att skapa applikationer och tjänster för IoT. Efter att du läst boken kommer du behärska och kunna skapa lösningar för öppna, driftskompatibla och säkra IoT-nätverk veta hur man skyddar användarnas integritet och deras data. Vill du lära dig mer och läsa boken? Hör av dig dig till oss för ett exemplar!

Ny medarbetare – Sawubona Anna!

Vi hälsar Anna välkommen till Sawubona och gratulerar till nytt uppdrag som Teamlead och Kravanalytiker. Anna har arbetat i över 20 år inom IT, hon har till större delen arbetat som kravanalytiker och projektledare. Hon har drivit projekt av olika karaktär, komplexitet och storlek. Projekten har ofta haft en bakgrund i att öka digitaliseringen hos kunderna och uppdragen har bl.a. handlat om e-hälsa, e-handelsystemutveckling, analys, kravställning och utveckling.

Vill du vara del av något nytt? Se hit!

Sawubona IT är ett familjärt företag med en personlig atmosfär där vi sätter medarbetarens behov i fokus. Vi söker dig som är kunskapstörstande, driven och har viljan att hjälpa våra kunder i sina utmaningar. Vi tror att den bästa konsulten är den som ständigt vill utveckla sig själv. Sawubona IT ger dig den bästa plattformen för att utvecklas inom områdena systemutveckling, business intelligens och teknisk projektledning.

Genom vårt breda nätverk når vi ut till hela konsultmarknaden och våra teknikintensiva kunder är verksamma inom en mängd olika branscher. Vi arbetar tillsammans med dig för att hitta det uppdrag som passar dina önskemål och behov bäst och fokus på kompetensutveckling följer som en röd tråd genom den individuella dialogen.

Vi erbjuder ett unikt erbjudande anpassat just för dig, och givetvis gör vi massor med roliga saker tillsammans. Vi bygger vårt företag tillsammans och alla våra medarbetare får vara med och ta del av framgången.